Η σήμανση

1
Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου:

2
Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:

3
Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

4
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

5
Σε αυτή τη φωτογραφία, λωρίδες κυκλοφορίας είναι οι:

6
Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:

7
Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο:

8
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

9
Αυτό το σήμα καθορίζει:

Οι ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες