Όροι χρήσης - αποποίηση ευθύνης

Ο διαδικτυακός τόπος simata.gr, εις το εξής "ιστοσελίδα", καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτή είναι ορθά και πλήρη.

Όμως, δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων.

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

Όλοι οι επισκέπτες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη.

Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των στοιχείων ή οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται σε αυτή.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως βοηθητικό εργαλείο εκμάθησης των σημάτων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση που πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι οδηγοί οχημάτων.

Προκειμένου να λάβετε την απαραίτητη θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε σχολή οδηγών.

Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούμε.

Παρατηρήσεις σχετικές με το περιεχόμενο μπορείτε να στέλνετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.