Τα κύρια όργανα του οχήματος και τα χειριστήρια στο χώρο οδήγησης
Ερωτήσεις: