Η σήμανση

Συναντάτε αυτή τη πινακίδα. Ένα όχημα έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση:

Κάθε φορά που συναντάτε αυτή τη πινακίδα:

Σε αυτή την εικονογράφηση, όπου κινείστε κατά τη φορά του βέλους η οριογραμμή του οδοστρώματος αντιστοιχεί στο σημείο:

Συναντάτε αυτή τη πινακίδα:

Ποια πινακίδα σημαίνει "Απαγορεύεται η στάθμευση από αυτή τη πινακίδα και μετά":

Σε αυτή τη περίπτωση μπορείτε να επιχειρήσετε προσπέρασμα:

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Τι δείχνει η πινακίδα αυτή:

Ποια ενέργεια επιβάλλεται όταν υπάρχει η πινακίδα αυτή:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες