Η σήμανση

Βρίσκεστε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:

Ποια πινακίδα σημαίνει: "Υποχρεωτική παράκαμψη του εμποδίου από τα αριστερά":

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Όταν συναντάτε αυτή τη πινακίδα, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Αυτή η διακεκομμένη γραμμή μεταξύ των δύο κατευθύνσεων σας επιτρέπει να προσπεράσετε:

Ποια από τις τρεις αυτές πινακίδες είναι "Πληροφοριακή" πινακίδα:

Σε αυτή τη περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες