Η ταχύτητα

1
Φθάνοντας πίσω από αυτό το σχολικό λεωφορείο σε στάση:

2
Επιτρέπεται να οδηγείτε:

3
Μόλις πάρετε την άδεια οδηγήσεώς σας, είστε υποχρεωμένος να έχετε τοποθετημένο το ειδικό σήμα του νέου οδηγού (Ν) στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου σας για ένα έτος:

4
Τα όρια ταχύτητας που τίθενται με πινακίδες σαν αυτή του σχήματος έχουν σκοπό:

5
Προσαρμόζετε την ταχύτητά σας για να καταφέρετε να σταματήσετε στο ορατό και ελεύθερο διάστημα του δρόμου εμπρός από το όχημά σας:

6
Οι πινακίδες κινδύνου σημαίνουν πως πρέπει να επιβραδύνετε:

7
Τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα είναι:

8
Επιβραδύνετε κατά κανόνα συστηματικά στις διασταυρώσεις:

9
Τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα είναι:

Η πινακίδα εισόδου σε κατοικημένη περιοχή σημαίνει ταυτόχρονα πως το όριο ταχύτητας περιορίζεται σε:

1 2 3