Οι διασταυρώσεις

Ποιος από τους οδηγούς των δυο οχημάτων πρέπει να περιμένει να περάσει ο άλλος:

Ποιο όχημα και γιατί έχει προτεραιότητα:

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα και γιατί :

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:

Ποιο όχημα επιτρέπεται να στρίψει:

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα και γιατί :

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:

Ποια οχήματα επιτρέπεται να στρίψουν:

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:

Προηγούμενες 7 8 9 10 11 12