Έκτακτες καταστάσεις

1
Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ):

2
Πρέπει να κορνάρετε:

3
Έχετε υποχρέωση προς τους άλλους χρήστες της οδού για συνεχή προσοχή και αμοιβαίο σεβασμό. Τι σημαίνει αυτό:

4
Πώς συμπεριφέρεστε εάν, ενώ οδηγείτε με αναμμένα τα μεγάλα φώτα (πορείας), ξαφνικά παρουσιαστούν άγρια ζώα στο βάθος του πεδίου που φωτίζεται:

5
Για να είναι αποτελεσματική η πέδηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει να επιτυγχάνεται το μπλοκάρισμα των τροχών:

6
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή (μίζα) για να προωθήσετε ή να οπισθοδρομήσετε μερικά μέτρα το όχημά σας:

7
Η περιστασιακή ρυμούλκηση άλλου οχήματος:

8
Η ευστάθεια του οχήματός σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

9
Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας φορτωμένο βαριά, η πίεση των ελαστικών σας πρέπει να είναι:

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πεδήσεως:

1 2 3