Η συμπεριφορά σε ατύχημα

1
Ποιές είναι οι πρώτες ενέργειες που θα κάνετε όταν συμβεί ατύχημα:

2
Για να ειδοποιήσετε αποτελεσματικά για βοήθεια αναφέρετε:

3
Είστε μάρτυρας σε ατύχημα. Τι υποχρέωση έχετε:

4
Για να προσφέρετε βοήθεια, είναι μερικές φορές απαραίτητο να:

5
Σε ένα ατύχημα, οι ενέργειές σας για βοήθεια θα είναι πιο αποτελεσματικές αν προχωρήσετε με την εξής σειρά:

6
Το να βοηθήσετε ένα άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο, σημαίνει να παραμείνετε κοντά του για να του προσφέρετε βοήθεια:

7
Το βράδυ φροντίζετε για την επισήμανση ενός ατυχήματος:

8
Προκειμένου να καλέσετε γρήγορα για βοήθεια:

9
Πότε δεν σας καλύπτει το συμβόλαιο ασφαλίσεως:

Στη περίπτωση του αδικήματος της φυγής, κινδυνεύετε:

1 2