Οι αποστάσεις ασφαλείας. Η απόσταση στάσεως και η ταχύτητα
Ερωτήσεις: