Η σήμανση

Ανάμεσα στις τρεις αυτές πινακίδες ποια περιλαμβάνει κάποια "Πρόσθετη" πινακίδα:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Ποια από αυτές τις πινακίδες σημαίνει "Μονόδρομος":

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Έχουμε 14 Μαΐου. Μπορείτε να σταθμεύσετε στη πλευρά της οδού όπου έχει τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα:

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες