Η σήμανση

Αυτή η πινακίδα συμβολίζει την απαγόρευση να στρίψετε αριστερά:

Ποια πινακίδα σημαίνει: "Υποχρέωση κατεύθυνσης προς τα δεξιά πριν τη πινακίδα":

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:

Κάθε φορά που συναντάτε αυτή τη πινακίδα:

Κάθε φορά που συναντάτε αυτή τη πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Ποια από τις παρακάτω πινακίδες σημαίνει: "Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά":

1 2 3 4 5 6  Επόμενες