Η σήμανση

Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Τι επιτρέπεται να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Συναντώ αυτήν την πινακίδα με αρίθμηση:

Ποια πινακίδα σημαίνει: "Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση":

Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μια τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ). Μπορείτε:

Αυτή η πινακίδα απαγορεύει την είσοδο:

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Κάθε φορά που συναντάτε αυτή τη πινακίδα:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες