Διασταυρώνεστε, προσπερνάτε και σας προσπερνούν

1
Με ποιά σειρά πρέπει να περάσουν τη διασταύρωση τα οχήματα:

2
Σε αυτή τη περίπτωση:

3
Σε αυτή τη κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:

4
Το όχημα που προηγείται του δικού σας κινείται με ταχύτητα 70 km/h και το δικό σας με 90km/h. Για να προσπεράσετε:

5
Σε αυτή τη κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:

6
Ποιός από τους οδηγούς των οχημάτων πρέπει να χρησιμοποιήσει τους δείκτες κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός του:

7
To λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο στη στάση. Εσείς, επειδή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας είναι ελεύθερη, αποφασίζετε να το προσπεράσετε. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος:

8
Το αυτοκίνητό σας έχει καλή επιτάχυνση αλλά σε λίγα μέτρα διακρίνετε συνεχή γραμμή μεταξύ των ρευμάτων κυκλοφορίας:

9
Σε αυτή τη περίπτωση θα έπρεπε να παραχωρήσετε τη προτεραιότητα σε ένα όχημα που έρχεται απέναντί σας:

Ένα όχημα φθάνει από απέναντι. Πρέπει να επιβραδύνει για να σας αφήσει να προσπεράσετε:

1 2 3 4 5 6