Στάση και στάθμευση

1
Εάν προτίθεσθε να σταματήσετε εδώ για λίγα λεπτά, έχετε δικαίωμα να το πράξετε:

2
Καμμία πινακίδα δεν σας απαγορεύει να σταθμεύσετε. Μπορείτε να σταθμεύσετε έτσι:

3
Όταν αφήνετε το όχημά σας κατά μήκος του πεζοδρομίου, όσο χρόνο χρειάζεστε για να φορτώσετε ή ξεφορτώσετε τις αποσκευές σας:

4
Η στάση σε αυτό το σημείο:

5
Αυτά τα οχήματα:

6
Για να σταθμεύσετε εδώ, επιλέγετε τη στάθμευση:

7
Με αυτή τη πινακίδα στο πεζοδρόμιο ενός μονόδρομου, σταθμεύετε στη πλευρά του δρόμου που βρίσκεται η πινακίδα:

8
Μπορείτε να σταθμεύσετε κατά μήκος αυτού του πεζοδρομίου το μήνα Απρίλιο:

9
Εάν το όχημά σας είναι σταθμευμένο έτσι τα φώτα θέσεως:

Μπορείτε να σταθμεύσετε αμέσως δεξιά της πινακίδας σε παράταξη (κάθετα στο πεζοδρόμιο) και γιατί:

1 2 3 4 5 6