Οι αποστάσεις ασφαλείας. Η απόσταση στάσεως και η ταχύτητα

1
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αντιδράτε ονομάζεται:

2
Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αφήνετε ακολουθώντας κάποιο όχημα αντιστοιχεί:

3
Η απόσταση ασφαλείας που διατηρείτε ακολουθώντας κάποιο όχημα μετρείται σε δευτερόλεπτα:

4
Ακολουθώντας κάποιο όχημα αφήνετε απόσταση:

5
Εάν είστε πολύ προσεκτικός, μηδενίζεται ο χρόνος αντιδράσεως:

6
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με:

7
Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:

8
Η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί στον αριθμό των μέτρων που διήνυσε το όχημά σας κατά τη διάρκεια των χρόνων αντιδράσεως και πεδήσεως:

9
Η απόσταση πεδήσεως, είναι:

Ποια απόσταση έχετε υποχρέωση να αφήνετε από προπορευόμενο όχημα:

1 2 3 4