Οι διασταυρώσεις

1
Αυτή η κίτρινη διαγράμμιση (πλέγμα) υποχρεώνει τα οχήματα σε αναμονή μέχρι να στρίψουν:

2
Οδηγείτε το κόκκινο ανοιχτό αυτοκίνητο (καμπριολέ). Το μπλε αυτοκίνητο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα:

3
Σε αυτήν τη περίπτωση:

4
Όταν στρίβετε σε μια διασταύρωση, εγκαταλείπετε την επικίνδυνη περιοχή:

5
Συναντάτε αυτή τη πινακίδα:

6
Αυτή η πινακίδα σας πληροφορεί για:

7
Όταν συναντάτε αυτή τη πινακίδα:

8
Όταν συναντάτε αυτή τη πινακίδα, σημαίνει:

9
Σε μια κυκλική διασταύρωση:

Σε μια κυκλική διασταύρωση:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες