Οικονομική οδήγηση

1
Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας με σχάρα στην οροφή ακόμα και χωρίς φορτίο:

2
Πότε έχετε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου:

3
Για οικονομικότερη οδήγηση σε δρόμο χωρίς κλίση:

4
Έχετε ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας και κατεβαίνετε κατηφόρα. Πότε θα καταναλώσετε λιγότερο καύσιμο:

5
Οικονομική οδήγηση επιτυγχάνεται:

6
Η χρήση του κλιματιστικού στο όχημά σας:

7
Ο θόρυβος που προκαλείται από τα αυτοκίνητα:

8
Για να περιορίσετε τη κατανάλωση καυσίμων:

9
Η ρύπανση που προκαλείται από τα οχήματα με βενζινοκινητήρα:

Για να μειωθεί η μόλυνση του αέρα που προκαλείται από τη κυκλοφορία των βενζινοκίνητων οχημάτων πρέπει:

1 2