Προστασία περιβάλλοντος. Εξοικονόμιση ενέργειας

1
Οι τριοδικοί καταλύτες μειώνουν την εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίου του αζώτου και υδρογονανθράκων μέχρι και:

2
Ποιος τρόπος οδηγήσεως βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου:

3
Πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου:

4
Πώς επιτυγχάνετε να διανύετε περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερο καύσιμο:

5
Πώς είναι δυνατόν να γίνει εξωτερικά εμφανής μία υπερβολική κατανάλωση καυσίμου, εξ αιτίας λανθασμένης ρυθμίσεως του κινητήρα:

6
Πότε θα πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα, προκειμένου να εξοικονομήσετε καύσιμο και να ελαττώσετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος:

7
Πώς μπορείτε ιδιαίτερα μέσα στη πόλη, να συμπεριφέρεστε έτσι, ώστε να εξοικονομείτε καύσιμο και να προστατεύετε το περιβάλλον:

8
Πως μπορούν οι εργαζόμενοι, που πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους στην εργασία τους, να εξοικονομούν ενέργεια:

9
Πως μπορούν οι εργαζόμενοι, που πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους στην εργασία τους, να εξοικονομούν ενέργεια:

Ποιες διαδρομές πρέπει να αποφεύγετε για να εξοικονομείτε καύσιμο:

1 2 3