Οι διοικητικοί κανόνες

1
Το σήμα τελών κυκλοφορίας μπορεί να τοποθετείται στο άνω ή κάτω αριστερό μέρος του ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) ή πίσω από τον εσωτερικό καθρέπτη:

2
Σε έναν έλεγχο της τροχαίας πρέπει να παρουσιάσετε υποχρεωτικά:

3
Εάν η άδειά σας έχει τον όρο "οδήγηση με γυαλιά":

4
Εάν η άδειά σας έχει τον όρο "οδήγηση με γυαλιά":

5
Η παραβίαση προτεραιότητας επιφέρει ποινή Σ.Ε.Σ.Ο.:

6
Το Σ.Ε.Σ.Ο. αφήνει στον οδηγό περιθώριο για λάθη και τιμωρεί τον υπότροπο:

7
Εάν συγκεντρώσετε το ανώτατο όριο βαθμών ποινής:

8
Οι παραβάσεις τιμωρούνται συνήθως με:

9
Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών διαθέσιμο κάθε στιγμή:

Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει αφαιρεθεί από την Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων:

1 2 3