Συντήρηση και επισκευή

1
Σε περίπτωση αλλαγής ελαστικού πρέπει:

2
Σε περίπτωση αλλαγής ελαστικού πρέπει:

3
Ένα ελαστικό θεωρείται φθαρμένο (και από την ισχύουσα νομοθεσία) όταν το βάθος του ανάγλυφου του πέλματος του ελαστικού είναι μικρότερο από:

4
Ένα υπερπληρωμένο (παραφουσκωμένο) ελαστικό:

5
Για να είναι αποτελεσματικό, σε όλες τις καιρικές συνθήκες, το υγρό για τους υαλοκαθαριστήρες πρέπει να περιέχει:

6
Ελέγχτε τη πίεση των ελαστικών:

7
Η προληπτική συντήρηση του αυτοκινήτου σας συνίσταται:

8
Η ύπαρξη εφεδρικών λαμπτήρων και ασφαλειών:

9
Εάν παρατηρείτε μια συνιθισμένη μικρή μείωση της στάθμης του λαδιού στον κινητήρα:

Εάν παρατηρείτε μια συνιθισμένη μικρή μείωση της στάθμης του λαδιού στον κινητήρα:

1 2 3 4 5 6  Επόμενες