Η εγκατάσταση στη θέση του οδηγού

1
Με τους καθρέφτες μπορείτε να βλέπετε:

2
Η νεκρή γωνία είναι μια περιοχή:

3
Για να εγκατασταθείτε σωστά στη θέση του οδηγού:

4
Ο μηχανισμός ξεθαμπώματος του πίσω τζαμιού:

5
Ένα ογκώδες αντικείμενο δεν επιτρέπεται να εξέχει προς τα πίσω περισσότερο του 30% του μήκους του οχήματος χωρίς ειδική άδεια:

6
Μια ζώνη ασφαλείας που έχει συστραφεί (στρίψει) είναι επικίνδυνη:

7
Οι αποσκευές τοποθετούνται κατά προτίμηση:

8
Για να ρυθμίσετε τους καθρέφτες σας:

9
Αν δεν φοράτε ζώνη ασφαλείας, κάποια σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς από τα:

Για να επιβιβασθείτε στο όχημά σας:

1 2 3