Η κούραση και η ετοιμότητα

1
Εάν είστε κοντά στον προορισμό σας ενώ η κούραση γίνεται εντονότερη:

2
Όταν αισθάνεστε κουρασμένος:

3
Ένας αρχάριος οδηγός κουράζεται ευκολότερα από έναν έμπειρο:

4
Πώς συμπεριφέρεστε όταν ενώ οδηγείτε νύχτα σε ελεύθερο δρόμο, αισθανθείτε συμπτώματα κοπώσεως (νύστα, ρίγος, ξάφνιασμα κλπ.):

5
Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να προληφθεί η κόπωση, σε πολύωρη οδήγηση:

6
Υπολογίζεται πως η κούραση είναι παράγοντας που συμβάλλει στα τροχαία ατυχήματα σε ποσοστό:

7
Πότε πρέπει να ξεκινάει ο οδηγός για ένα μακρινό ταξίδι:

8
Όταν πραγματοποιείτε ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει να κάνετε περιοδικές στάσεις για ξεκούραση που θα βελτιώσουν την ετοιμότητά σας στην οδήγηση:

1