Οδήγηση σε βουνό

1
Στο βουνό, στις απότομες στροφές:

2
Σε στενό πέρασμα, το όχημα που πρέπει πρώτο να σταματήσει είναι:

3
Οι αλλαπάλληλοι ανήφοροι και κατήφοροι επιδρούν δυσμενώς:

4
Σε ένα μεγάλο κατήφορο είναι προτιμότερο να:

5
Σε μία φωτισμένη σήραγγα, ανάβετε τα φώτα διασταυρώσεως:

6
Πριν από μια διαδρομή στο βουνό ελέγχετε ιδιαιτέρως:

7
Προκειμένου να προγραμματίσετε ένα ταξίδι σε βουνό, λαμβάνετε υπόψη ότι η μέση ταχύτητα είναι:

8
Ο σωστός τρόπος για να σταθμεύσετε το όχημα σε πλαγιά είναι:

9
Σε ένα κατήφορο είστε υποχρεωμένοι να κατεβάσετε σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων. Τι πρέπει να προσέξετε προκειμένου να εκμεταλλευτείτε καλύτερα το φρενάρισμα του κινητήρα:

Πως μπορείτε σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο να εκμεταλλευτείτε κατά τον καλύτερο τρόπο την επίδραση φρεναρίσματος του κινητήρα:

1 2