Οδηγώντας με περιορισμένη πρόσφυση

1
Πως αντιδράτε σε περίπτωση βίαιου ρεύματος ανέμου:

2
Σε περίπτωση βίαιου ρεύματος ανέμου:

3
Για να αποφύγετε την υδρολίσθηση:

4
Ο πάγος:

5
Όταν χιονίζει:

6
Όταν χιονίζει:

7
Η υδρολίσθηση είναι φαινόμενο που επηρεάζεται από:

8
Η πρόσφυση σε ένα βρεγμένο οδόστρωμα μειώνεται σε σχέση με το στεγνό, κατά:

9
Υδρολίσθηση συμβαίνει:

Τι πρέπει να κάνετε όταν μειώνεται η πρόσφυση:

1 2 3