Ο αυτοκινητόδρομος

1
Ο στοίχος σας κινείται με κικρότερη ταχύτητα από τους άλλους στοίχους:

2
Αυτή η πινακίδα τοποθετείται σε αυτοκινητόδρομο:

3
Η πινακίδα αυτή σας αναγγέλει:

4
Οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο. Έχετε καταλάβει τη σωστή θέση στο οδόστρωμα:

5
Κινείσθε σε λωρίδα επιταχύνσεως. Μπορείτε να εισέλθετε στη κανονική λωρίδα κυκλοφορίας πίσω από αυτό το μαύρο όχημα:

6
Σε αυτά τα διόδια:

7
Οδηγείτε επί ενός αυτοκινητόδρομου:

8
Στον αυτοκινητόδρομο οι θάλαμοι τηλεφωνικής ειδοποιήσεως:

9
Αυτή η πινακίδα σας αναγγέλει το τέλος του αυτοκινητόδρομου:

Όταν στον αυτοκινητόδρομο η κυκλοφορία είναι πυκνή και γίνεται σε στοίχους:

1 2 3 4 5