Η είσοδος στην κυκλοφορία

1
Μια λωρίδα επιταχύνσεως χρησιμεύει στο να αποφεύγεται η επιβράδυνση της κανονικής ροής κυκλοφορίας:

2
Για να εισέλθετε σε μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου:

3
Αναγνωρίζετε μία λωρίδα επιβραδύνσεως χάρη:

4
Μια λωρίδα επιταχύνσεως είναι:

5
Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:

6
Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:

7
Σε ποια περίπτωση, όταν βγαίνετε από σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, επιτρέπεται να διακόψετε το ρεύμα κυκλοφορίας:

1