Το αλκοόλ και άλλες χημικές ουσίες. Φάρμακα

1
Το ποσοστό των υπευθύνων για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, στους οποίους η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα βρέθηκε να υπερβαίνει το νόμιμο όριο είναι της τάξεως του:

2
Η λήψη ορισμένων φαρμάκων μαζί με τη κατανάλωση αλκοόλ αυξάνουν τις επιδράσεις του αλκοόλ:

3
Πρέπει να πιείτε πολλά αλκοολούχα ποτά για να υπερβείτε το επιτρεπόμενο όριο:

4
Εάν διαπράξετε για πρώτη φορά αδίκημα που έχει σχέση με τη περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα και αυτή είναι πάνω από 1,10 g/l αίματος κινδυνεύετε:

5
Εάν διαπράξετε για πρώτη φορά αδίκημα που έχει σχέση με την περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα και αυτή είναι από 0,5 έως 0,8 g/l αίματος κινδυνεύετε:

6
Η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα είναι:

7
Η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα είναι:

8
Εάν διαπιστωθεί, κατά τους ελέγχους της Τροχαίας, ότι οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, με περιεκτικότητα στο αίμα πάνω από 0,8 και έως 1,10 g/l αίματος, τιμωρείστε με:

9
Εάν διαπιστωθεί ότι οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, με περιεκτικότητα άνω των 1,10 g/l αίματος για δεύτερη φορά εντός 2 ετών (υπότροπος), τιμωρείστε με:

Η κατανάλωση αλκοόλ:

1 2 3 4