Οι στροφές

1
Αυτή η πινακίδα τονίζει μια σειρά στροφών από τις οποίες η πρώτη είναι προς τα αριστερά:

2
Αυτή η πινακίδα τονίζει αλλεπάλληλες στροφές για απόσταση 200 m:

3
Πώς πρέπει να ενεργήσετε βλέποντας τις πινακίδες της φωτογραφίας και γιατί:

4
Γιατί εδώ πρέπει να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή:

5
Ποια είναι η προειδοποίηση των πινακίδων της φωτογραφίας:

6
Πλησιάζετε σε μία αριστερή καμπύλη του δρόμου. Θα πρέπει να κινηθείτε αρκετά:

7
Η φυγόκεντρη δύναμη:

8
Από τι επηρεάζεται το μέγεθος της φυγόκεντρου δυνάμεως επάνω στη στροφή:

9
Όταν οδηγείτε σε στροφή η ελάχιστη ταχύτητα του οχήματός σας θα πρέπει να είναι όταν:

Στις στροφές, εάν το αυτοκίνητό σας είναι υπερφορτωμένο:

1 2