Τα κύρια όργανα του οχήματος και τα χειριστήρια στο χώρο οδήγησης

1
Το δικτυωτό σκαρίφημα στο μοχλό αλλαγής των ταχυτήτων είναι όμοιο σε όλα τα οχήματα:

2
Μεταξύ των οργάνων της αναρτήσεως, οι αποσβεστήρες (αμορτισέρ):

3
Ο συμπλέκτης αντιστοιχεί στον ποδομοχλό (πεντάλ):

4
Ο κινητήρας θέτει σε κίνηση τους τροχούς όταν ο συμπλέκτης είναι σε θέση:

5
Το κιβώτιο ταχυτήτων συνδέει τη μηχανή και τους τροχούς:

6
Η μετακίνηση του μοχλού του δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) σε σχέση με την κατεύθυνση που στρίβει το τιμόνι:

7
Με κινητήρα σε λειτουργία, οι κόκκινοι φωτεινοί δείκτες στον πίνακα οργάνων (ταμπλό) τονίζουν μια σοβαρή δυσλειτουργία:

8
Με κινητήρα σε λειτουργία, οι κόκκινοι φωτεινοί δείκτες στον πίνακα οργάνων τονίζουν την ανάγκη να σταματήσετε γρήγορα:

9
Το φωτεινό σήμα για τα φώτα πορείας (μεγάλα) είναι το:

Αναμμένοι κίτρινοι φωτεινοί δείκτες στον πίνακα οργάνων αποτελούν ενδείξεις:

1 2 3 4 5